Veri Güvenliği ve Şifreleme

Tanımlar

Veri: Bir alıcıya iletilmek amacıyla bir gönderenden çıkan bilgi.

Şifreleme: Veri alışverişi sırasında gizli haberleşmeyi sağlamak için gönderilen verinin gönderen ve alıcı dışındaki birimler tarafından anlamlaştırılamaz hale getirmeye yarayan işlem.

Şifre: Şifreleme için kullanılan işaretlerin tümü.

Veri Güvenliği: Veri üzerinde şifrelenme yönteminin uygulanması sayesinde veri kötü amaçlı birimlerin eline geçse bile taşıdığı anlamın sadece alıcı ve gönderen arasında kalması.

Şifre Çözme: Şifrelenmiş bir veriyi anlamlaştırma işlemi.

Uçtan Uca Şifreleme: Verinin daha yola çıkmadan önce gönderici birim tarafından şifrelenmesi ve şifre çözme işleminin alıcı tarafından yapılması.


Tarihçe

Veri şifrelemenin önemini anlatmadan önce konuya daha hakim olabilmek için kısa da olsa şifreleme hakkındaki geçmişe göz atmamız gerekir. Geçmişte kullanılan şifreleme yöntemlerini ve bu yöntemlerin mucitlerine ne gibi avantajlar sağladığını öğrenmek bizim için faydalı olacaktır.


ATBASH Şifreleme Tekniği

Bilinen ilk veri şifreleme yöntemi İbrani peygamber Yeremya tarafından M.Ö. 7. Yüzyılda kullanıldı. Atbash olarak adlandırılan bu şifreleme sistemi en basit tanımıyla; İbrani alfabesinin tersten yazıldığında ortaya çıkan yeni alfabe ile gönderilmek istenen mesajın her karakteri için karşısına denk gelen yeni karakterin kullanımı şeklindeydi. Daha iyi anlayabilmek için Türk alfabesi üzerinde gösterelim ve bir örnek verelim.

Normal Türk Alfabesi;

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Atbash Şifreleme Tekniği İle Oluşturulmuş Alfabe;

Z Y V Ü U T Ş S R P Ö O N M L K J İ I H Ğ G F E D Ç C B A
Türkçe Metin; Şifrelenmiş Metin;
Merhaba dünya! Ktğpzyz uçjbz!

Wikipedia: https://tik.to/qgZ


SKYTALE (SCYTALE) Şifreleme Tekniği

M.Ö. 5. Yüzyılda Yunanlılar tarafından kullanıldığı tespit edilen bu teknik askeri alanda kullanılan ilk şifreleme tekniği olarak kabul edildi. Aynı zamanda Skytale ilk kriptografik cihazdır.

 

Scytale Şifreleme Yöntemi


Gönderici uzun ince bir parşömen ya da papirüs parçasını silindirik bir sopaya nizami şekilde sardıktan sonra her parçaya bir karakter gelecek şekilde mesajını yazar. Parşömen ya da papirüs silindirdik sopadan alındıktan sonra ortaya karakterlerin anlamsızca alt alta geldiği görülür. Alıcı da aynı büyüklük ve uzunlukta bir sopa kullanarak şifrelenmiş mesajı çözümler.

Wikipedia: https://tik.to/rAZ

Youtube ( 0:26 – 01:57 ): https://tik.to/ZXT


SEZAR Şifreleme Yöntemi

Gönderen ve alıcı tarafından önceden belirlenmiş bir rakam boyunca harf kaydırma mantığına dayanan bu basit şifreleme yöntemi M.Ö. 58 yılında Roma İmparatoru Jül Sezar tarafından icat edildi. Bu basit şifreleme yöntemi Jül Sezar’ın sahip olduğu büyük hâkimiyet için muhteşem faydalı oldu ve Sezar’dan sonra bile diğer askeri yöneticiler tarafından yüzlerce yıl kullanılmaya devam etti.

Ve bu basit şifreleme tekniği tam 800 yıl sonra Arap bir matematikçi olan El-Kindi tarafından çözümlendi.

Normal Türk Alfabesi;

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Sezar Şifreleme Tekniği İle Oluşturulmuş Alfabe (3 harf kaydıralım);

Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C
Türkçe Metin; Şifrelenmiş Metin;
Merhaba dünya! Öğtjçdç gzpbç!

Youtube: https://tik.to/0bT

 

Diğer Şifreleme Yöntemlerine De Göz Atın


Steganografi:

Youtube: https://tik.to/jXK


Polybius Şifreleme Yöntemi

Wikipekida: https://tik.to/uX4

Youtube: https://tik.to/dok


Zig Zag Şifreleme Yöntemi

Youtube: https://tik.to/Wkt

Bir cevap yazın